Pris for hele foredragsrækken efterår og forår.

Medlemmer:
kr. 1.010,-
Ikke medlemmer
kr. 1.360,-..

Seniordans
Fredage i lige uger fra 10.jan. til 17.april
Tid: Kl. 14.30 - 16.30

NB: Nyt sted:
Himmelev Gl. Præstegård

Oplysninger hos:
Anne-Marie Hartoft 
4042 0685.
 

Program for 1. halvår 2020

Alle nedennævnte arrangementer finder
sted på Margrethegården.

Program og tilmelding: AOF tlf. 46 35 58 95.
Sommerhøjskolen er dog på Bernadottegården.

6. januar kl 13.00 – 15.30
"Hellig 3 konger på Margrethegården".
Indlæg med Jens Arendt og underholdning med Erik Grip

Pris: 125 kr incl. smørrebrød og kaffe
Tilmelding til:
Kirsten Olsen – tlf: 4046 9434
eller
Lise: tlf. 2618 5608.

Kontingentbetaling kr. 150,00  
kl. 11.45 - 12.45
eller 2280-2551 561 197

23. januar
Tom Thomasen.
Bag fængslets mure.

 

6. februar
Martin Breum

Arktis - klodens nye brændpunkt.
 

20. februar  
Cecilia Vanman
I vikingernes fodspor.

5. marts  
Michael Meyerheim
Om at være sig selv
- og om at være mig.

12. marts  kl.14.00

Årsmøde med efterfølgende bankospil

OBS.: 
Der arbejdes på en kirketur i april med Jens Arendt
11. - 13. maj 
Sommerhøjskole på Bernadottegården.
Program senere.
20 maj
Markering af OK-klubbens 50 års jubilæum på Himmelev Gl.Præstegård
 


* OK-Roskilde v/formand: Bodil Jacobsen, tlf.: 4094 3036 * Mail: * okklubbenroskilde@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net