PROTECTOR
FOR OK-KLUBBERNE.

Hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Benedikte


Yderligere oplysninger om vor protektor findes på dette link.

 

Velkommen til OK-klubben

10 Kulturelle Højskoleeftermiddage på Margrethegården.
Torsdage kl. 13.30 - 16.00.

Pris:
Medlemmer af OK-klubben: kr. 1.180,-,
Pensionister og
efterlønsmodtagere: kr 1.550,
Ikke medlemmer: kr. 2.055,-.

Tilmelding til AOF-Roskilde:
tlf 46 35 58 95

OK klubben i Roskilde er en del af den landsdækkende ældreorganisation:

OK-klubberne i Danmark. (klik her)


Den er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.

Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende.

Medlemskontingent er på kr. 200,oo på konto
Reg.nr.:    2280
Konto nr.: 2551 561 197

Kasserer   Karen Lund

 
Seniordans

Sommerhøjskole m.m.

Program m.m. 
- klik her
GRATIS EDB KURSUS.

Tilbud til OK-Klubbens medlemmer.

Yderligere informationer findes ved at klikke her.
* OK-Roskilde v/formand: Bodil Jacobsen, tlf.: 4094 3036 * Mail: * okklubbenroskilde@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net