PROTECTOR
FOR OK-KLUBBERNE.


Hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Benedikte


Yderligere oplysninger om vor protektor findes på dette link.

 

Velkommen til OK-klubben

OK klubben i Roskilde er en del af den landsdækkende ældreorganisation:

OK-klubberne i Danmark. (klik her)


Den er upolitisk og uafhængig af faglige interesser.

Alle er frivillige og ulønnede, men finder glæde ved at mødes med ligestillede og jævnaldrende.

Medlemskontingent er på kr. 150,oo.
Kan betales ved fredag den 5. januar 2018
kl. 16.30 - 18.00
eller konto:
Reg.nr.:     2280
Konto nr.: 2551 561 197
Kasserer Karen Lund


Ved klubbens arrangementer betales kr. 25,- for kaffe/te og kage.

 

Influenza vaccination i efteråret 2017
Informationer
- klik her.

Bibelkreds
Busrejser
Sangeftermiddag
Sommerhøjskole

m.m.
Informationer - klik her
GRATIS EDB KURSUS.

Tilbud til OK-Klubbens medlemmer.

Yderligere informationer findes ved at klikke her.
* OK-Roskilde v/formand: Anker Axelsen * Tlf.: 46 37 28 70 & 29 64 63 80 * OK-Klubben-Roskilde@outlook.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net